.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2020/2021

Pierwsza Komunia Święta odbędzie się w Kościele pw. Saint Baudile

w Neuilly-sur-Marne

w dniu 30. maja 2021 r.

o godz. 9.00

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii trwa 3 lata. Uroczystość przyjęcia Jezusa Eucharystycznego do swego serca dzieci przeżywają w III klasie szkoły podstawowej (wiek około 8-10 lat). Dzieci uczestniczą w katechezie, która realizowna jest w Polskiej Szkole w Chelles. Istnieje możliwość aby do Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii przystąpiły dzieci z klas trzecich uczestniczące w katechezie w innych Polskich Szkołach (np. w Paryżu). Konieczne jest minimum 2 letnie przygotowanie poprzez katechezę szkolną lub parafialną. Nie ma możliwości, aby dzieci nie uczestniczące w katechezie przyjęły Pierwszą Komunię Świętą po jednorocznym przygotowaniu. Dlatego jest możliwość zapisania dziecka na tylko na katecheze w Polskiej Szkole w Neuilly-sur-Marne (szczegóły do uzgodnienia z dyrektorem i władzami AFP Chelles).

 

Harmonogram spotkań podczas Mszy Świętych w roku szkolnym 2020/2021:

Niedziela 11.10.2020 o 9.30 : POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW

Niedziela 15.11.2020 o 9.30 : POŚWIĘCENIE  MODLITEWNIKÓW

Niedziela 13.12.2020 o 9.30 : POŚWIĘCENIE MEDALIKOW

Niedziela 17.01.2021 o 9.30 : ROZDANIE PISM ŚWIĘTYCH

Niedziela 07.02.2021 o 9.30 : POŚWIĘCENIE ŚWIEC KOMUNIJNYCH

Niedziela 07.03.2021 o 9.30 : ROZDANIE  STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

Niedziela 11.04.2021 o 9.30 : ROZDANIE RACHUNKÓW SUMIENIA

Sobota 29.05.2021 : PIERWSZA SPOWIEDŹ SAKRAMETALNA

Niedziela 30.05.2021 o 9.00 : PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I ROZDANIE 

PAMIĄTEK