.


Nasz duszpasterz...

Naszym duszpasterzem jest Ks. Michał Biedak - kapłan Archidiecezji Częstochowskiej. Urodzony 11go maja 1983 r. Wyświęcony 22go maja 2010 r. przez Arcybiskupa Stanisława Nowaka Metropolitę Częstochowskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. Św. Wawrzyńca DkM w Borownie oraz w parafii pw. Św Zygmunta w Częstochowie. Pracę w Polskiej Misji Katolickiej we Francji rozpoczął 30. lipca 2015 r. We wrześniu 2015 r. został mianowamy przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji - Ks. Bogusława Brzysia - duszpasterzem Polaków w Chelles - Neuilly-sur-Marne. Ks. Michał od grudnia 2016 r. pełni również urząd wikariusza francuskich parafii Neuilly-sur-Marne i Neuilly Plaisance.