.

Rekolekcje adwentowe

Adwent jest czasem przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Pomogły nam w tym 4-dniowe rekolekcje adwentowe poprowadzone przez Ks. Mariusza Bakalarza vice kanclerza Kurii Częstochowskiej i doktoranta KUL-u. Rozpoczęliśmy je w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to wpatrywaliśmy się w postać Maryi, by następnie w piątek, sobotę oraz niedzielę przyglądać się kolejno św. Józefowi, pasterzom, trzem królom i wreszcie dzieciątku Jezus. Dziękujemy Ks. Mariuszowi za ubogacające nas nauki adwentowe, zapewniamy o modlitwie oraz prosimy o nią przed tronem naszej Częstochowskiej Pani na Jasnej Górze.