.

Wizyta Księdza Artura

W ostatnią wrześniową niedzielę naszą wspólnotę odwiedził Ks. dr Artur Wysocki – wykładowca socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks. Artur przebywa w Polskim Seminarium w Paryżu prowadząc badania socjologiczne w kilku francuskich parafiach na przedmieściach Paryża. Pragnął on poznać również naszą polską wspólnotę. Sprawował z nami przenajświętszą Eucharystię i wygłosił do nas Słowo Boże. Po Mszy Świętej radował się z nami podczas rozmów przy kawie. Księże Arturze dziękujemy i zapraszamy ponownie.