.

SZKOŁA POLSKA W CHELLES

www.afpchelles.fr

Uroczystym odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego zainaugurowano w sobotę 5. września rok szkolny 2015/2016 w polskiej szkole w Chelles, która zaistniała przy Stowarzyszeniu Francusko-Polskim w Chelles (AFPC) i tamtejszej wspólnocie polskiej.

Do szkoły tej będą uczęszczać dzieci w wieku od 6 do 13 lat. Nad organizacją, rozwojem i działalnością dydaktyczną szkoły czuwał będzie dyrektor - Pan Stanisław Stachowicz. W skład grona pedagogicznego wchodzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie i duże doświadczenie nauczania.

Szkoła polska powstała dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia AFPC, którego członkom na sercu leży wychowanie młodych ludzi w duchu patriotyzmu i katolickiego braterstwa, m. in.: Kazimiery Warchoł, Zofii Ogryzek, Barbary Golas, Szymona Kudyba, oraz Ludovica Klaputa – prezesa stowarzyszenia.

Na tym szczególnym wydarzeniu, zgromadzili się: dyrektor, nauczyciele, członkowie stowarzyszenia AFPC ale przede wszystkim uczniowie wraz z rodzicami. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą za uczniów, rodziców i nauczycieli oraz błogosławieństwem udzielonym przez Ks. Michał Biedaka – szkolnego katechetę i duszpasterza polskiej wspólnoty w Chelles. Pragniemy zaprosić w progi naszej szkoły wszystkich rodziców, którym zależy na przekazywaniu polskich tradycji, obyczajów, języka i wielowiekowej historii Ojczyzny swoim pociechom. W naszej szkole będą miały okazję poznać ojczysty kraj i doskonalić umiejętność posługiwania się językiem polskim zarówno w mowie, jak i piśmie.