.
  • Sakrament Bierzmowania

 

Sakrament bierzmowania udzielany jest osobom, ochrzczonym, po I Komunii Świętej.

W naszej polskiej wspólnocie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania trwa jeden rok. W tym roku duszpasterskim nie prowadzimy katechez przygotowujących i nie będzie udzielany ten sakrament.

Katechezy dla chętnych do bierzmowania rozpoczną się od września 2022.