.

 

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej w roku katechetycznym 2021/2022

 

Pierwsza Komunia Święta odbędzie się w Kościele pw. Saint-Baudile

w Neuilly-sur-Marne

w dniu 5 czerwca 2022 r.

o godz. 9.00

 

Uroczystość przyjęcia Jezusa Eucharystycznego do swego serca dzieci przeżywają w III klasie szkoły podstawowej (wiek około 8-10 lat).

Dzieci uczestniczą w katechezie, która realizowana jest przez naszą wspólnotę.

Istnieje możliwość, aby do Pierwszej Komunii Świętej w naszej wspólnocie przystąpiły dzieci z klas trzecich uczęszczające na katechezie w innych wspólnotach lub Polskich Szkołach (np. w Paryżu).

Konieczne jest minimum 2-letnie przygotowanie.

Nie ma takiej możliwości, aby dzieci nie uczestniczące w katechezie przyjęły Pierwszą Komunię Świętą po jednorocznym przygotowaniu.

Zapraszamy do zapisania dziecka na katechezę prowadzonej przez naszą wspólnotę w Neuilly-sur-Marne (szczegóły do uzgodnienia z duszpasterzem).

 

Harmonogram spotkań uczniów klasy 3 wraz z rodzicami podczas Mszy Świętych w roku katechetycznym 2021/2022

Niedziela, 17.10.2021 o 9.30 : POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW

Niedziela, 14.11.2021 o 9.30 : POŚWIĘCENIE MODLITEWNIKÓW

Niedziela, 12.12.2021 o 9.30 : POŚWIĘCENIE MEDALIKÓW

Niedziela, 16.01.2022 o 9.30 : ROZDANIE PISM ŚWIĘTYCH

Niedziela, 13.02.2022 o 9.30 : POŚWIĘCENIE ŚWIEC KOMUNIJNYCH

Niedziela, 06.03.2022 o 9.30 : ROZDANIE STACJI DROGI KRZYŻOWEJ

Niedziela, 24.04.2022 o 9.30 : ROZDANIE RACHUNKÓW SUMIENIA

Sobota, 04.06.2022 : PIERWSZA SPOWIEDŹ SAKRAMENTALNA

Niedziela, 05.06.2022 o 9.00 : PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA I ROZDANIE PAMIĄTEK