.

Św. Papież Jan Paweł II - Patron naszej wspólnoty

Od dawna zastanawialiśmy się nad Świętym patronem naszej wspólnoty. Ostatecznie naszym orędownikiem w niebie został Święty Papież Jan Paweł II. Nasza prośba o nadanie nam patrona została przedstawiona Polskiej Misji Katolickiej we Francji w ramach której funkcjonujemy oraz przez nią zaaprobowana. Decyzja o nadaniu Polskiemu Ośrodkowi Duszpasterskiemu patrona w osobie Świętego Jana Pawła II, wybrzmiała w niedzielę 17go stycznia kiedy to do naszej wspólnoty przybył Ks. Bogusław Brzyś – Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Podczas Eucharystii, w koncelebrze z proboszczem francuskiej parafii w której gościmy – ks. Nicolas Maine oraz duszpasterzem Polaków – Ks. Michałem Biedakiem, ks. Rektor dokonał aktu nadania wspólnocie Świętego Patrona oraz poświęcił obraz Św. Jana Pawła II, który zawisł we francuskim kościele, w którym się gromadzimy.