.

Wigilia Paschalna

paschalTo najważniejsza celebracja liturgiczna w całym roku. Składa się ona czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii chrzcielnej, oraz Liturgii Eucharystycznej. Po zmroku dosyć licznie zgromadziliśmy się na placu przed kościołem przy symbolicznym ognisku, gdzie nastąpiło poświecenie ognia i zapalenie od niego paschału – symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie przy trzykrotnym wezwaniu "światło Chrystusa", przy blasku paschału, wchodziliśmy do wyciemnionego jeszcze kościoła, gdzie po zapaleniu świateł zostało odśpiewane "Orędzie Wielkanonce". Następnie wsłuchiwaliśmy się w czytania i psalmy oraz ewangelie i homilię. A po jej zakończeniu, wezwawszy wstawiennictwa wszystkuch świętych, poświęciliśmy wodę chrzecilną i odnowiliśmy przyrzeczenia chrzecielne. Na  zakończenie liturgii eucharystycznej odbyła się procesja rezurekcyjna po naszym kościele oraz poświęcenie pokarmów na stół wielkanonny.