.

Wielki Czwartek

Wraz z rozpoczęciem Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej zakończyliśmy Wielki Post i rozpoczęliśmy Triduum Paschalne – najkrótszy, ale najważniejszy okres liturgiczny. Po homilii przystąpiliśmy do obrzędu obmywania nóg – na pamiątkę tych wydarzeń z wieczernika. Następnie poświęciliśmy patenę i kielich, ufundowany przez pewną rodzinę z naszej wspólnoty. Liturgia eucharystyczna była wyjątkowo bogata, a zakończyła się Komunią Świętą pod dwiema postaciami. Każdy z uczestniczących we Mszy przyjmował Ciało Pańskie i Krew Pańską trzymając w dłoniach nowopoświęcony kielich. Po Mszy przenieśliśmy Najświętszy Sakrament do symbolicznej ciemnicy.

 

Wielki Czwartek 2017