.

Święto Świętej Rodziny

Ostatni dzień roku tym razem wypadł w niedzielę i był on zarazem Świętem Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi  i Józefa. Co roku gromadzimy się bardzo licznie na Mszy świętej, by bezpośrednio po niej przyjąć błogosławieństwo całej rodziny. Mamy nadzieję, że Święta Rodzina będzie nam z nieba błogosławić w zbliżającym się nowym 2018 roku.