.

Listopadowe zebranie rady parafialnej…

rada

odbyło się w poniedziałek 13. listopada. Wyrażaliśmy nasze odczucia odnoście do przeżytego odpustu parafialnego ku czci św. Jana Pawła II, który odbył się w minionym miesiącu oraz uroczystości Wszystkich Świętych i modlitwy za zmarłych. Omawialiśmy również szczegóły organizacji zabawy "andrzejkowej".