.

Msza na cmentarzu w Montmorency

pokoPowoli staje się tradycją nasza wizyta 1go listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu w Montmorency nazywanym Panteonem Polskiej Emigracji. Spora nasza grupka zebrała się tam by uczestniczyć we Mszy świętej pod przewodnictwem Ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Po Mszy modliliśmy się za naszych rodaków spoczywających na tym i innych cmentarzach. Ważna była dla nas szczególnie obecność delegacji z naszej Polskiej Szkoły w Chelles