.

Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego

szkola

W pierwszą niedzielę po wakacjach bardzo licznie zgromadziliśmy się w naszym kościele by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Na Mszę Świętą szczególnie były zaproszone wszystkie dzieci szkolne z naszej parafii, nauczyciele oraz władze Stowarzyenia francusko-polskiego AFP CHELES, które założyło i nazdoruję naszą Polską Szkołę w Chelles. Na zakończenie Mszy nasz proboszcz ks. Michał Biedak poświęcił wszystkim tornistry i przybory szkolne. Po Mszy Świętej na sali parafialnej odbyło się zebranie rodziców z dyrektorem i nauczycielami.