.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Po wakacjach, w czasie których w większości odwiedzaliśmy naszą ojczyznę, powróciliśmy do naszych zajęć i szkół. W pierwszą niedzielę września, uroczystą Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny w naszej polskiej wspólnocie w Neuilly sur Marne oraz naszej polskiej szkole w Chelles. Modliliśmy się o rozwój i Bożą opiekę nad naszymi wspólnotami. Na zakończenie Mszy świętej, nasz proboszcz – Ks. Michał – pobłogosławił bardzo licznie zebranym dzieciom tornistry i przybory szkolne. Pobłogosławieni zostali szczególnie nauczyciele oraz wszyscy, którzy zaangażowani są w powstanie i nadzór nad Polską Szkołą w Chelles. Na koniec uroczyście odśpiewaliśmy „My Chcemy Boga Panno Święta (…) My chcemy Boga w książce w szkole…"