.

Pierwsza Komunia Święta

DSC083201Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w naszej wspólnocie zbiegła się z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej. Do tej ważnej dla każdego dziecka chwili w życiu przygotowywało się czterech chłopców: Kacper, Mathias, Mateusz oraz Kacper. Dziś w obliczu całej wspólnoty mogli oni w sposób uroczysty przyjąć Jezusa pod postacią chleba. W towarzystwie rodziców, rodzeństwa, rodziny, zaproszonych gości i naszej, mali bohaterowie przybyli do świątyni w białych, pięknych albach i przywitani przez Ks. Michała przed kościołem, zostali pobłogosławieni przez swoich rodziców. Następnie wsłuchali się w Liturgię Słowa, a po niej odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne i złożyli nowe. Moment przyjęcia Jezusa do serca był dla nich czasem, do którego przygotowywali się od wielu miesięcy, a nawet wielu lat.

W ostatnich tygodniach, podczas Mszy Świętych, otrzymywali kolejno: różaniec, modlitewnik oraz Cudowny Medalik. Dziś oprócz najcenniejszego daru, czyli Zbawiciela w sercu, nasi chłopcy otrzymali księgę Pisma Świętego oraz pamiątki Pierwszej Komunii Świętej, a także chleb, którym mieli się podzielić w gronie rodziny i gości. Mamy nadzieję, że wyrosną oni na prawdziwie mężnych chrześcijan i swoją wiarą będą się dzielić jak kromką chleba.