.

Pomoc Kościołowi w potrzebie

Od dzisiejszej niedzieli 10. kwietnia mamy większą świadomość Kościoła. Stało się tak za sprawą naszego gościa, ks. prałata Ryszarda Wąsika – duchowego opiekuna i przedstawiciela organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (A.E.D – Aide à l’Église en Détresse). Ks. prałat, wraz z ks. Michałem, koncelebrował Mszę Świętą oraz wygłosił piękną homilię, w której w nawiązaniu do Ewangelii, poruszył zagadnienia prześladowań Kościoła na całym świecie oraz różnorakiej pomocy Kościołowi.

Po Mszy Świętej można było wspomóc tę organizację w czasie składki na pomoc Kościołowi, tam gdzie jest najbardziej potrzebujący oraz nabywać piękne książki, albumy, filmy i materiały związane z tymi zagadnieniami, a z których dochód również przeznaczony jest na pomoc Kościołowi w potrzebie. Nie zabrakło również długich i interesujących rozmów i opowieści przy kawie w salce parafialnej po Mszy Świetej.

 

 

www.pkwp.org

www.aed-france.org