.

Boże Narodzenie czyli - Bóg się rodzi, moc truchleje...

Przy światełkach i dzwoneczkach w rękach dzieciaków przywitaliśmy żłóbek. Uroczyście złożyliśmy w nim figurkę dzieciątka Jezus. W ten sposób rozpoczęliśmy świętowanie Bożego Narodzenia. Msza Święta tradycyjnie zwana "Pasterką" bardzo licznie zgromadziła członków naszej wspólnoty. Warto zauważyć, że była to już trzecia nasza pasterka. Pierwszą przeżywaliśmy jeszcze w Chelles, celebrowaną przez Ks. Prałata Krystiana Gawrona – vicerektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Wtedy miały miejsce początki naszej wspólnoty. Drugą – rok temu – już przy obecności naszego proboszcza ks. Michała Biedaka i trzecia tegoroczna.


Drodzy Parafianie !

 

  "Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel"

                                                                    Ps. 96

 

 

Te słowa usłyszeliśmy w Bożonarodzeniową noc w czasie Pasterki. Są to słowa, które co roku poruszają nasze serca, gdy stajemy przed betlejemskim żłóbkiem.

Niech wiec i tegoroczne święta będą dla nas wszystkich poruszające i wyjątkowe, bo wyjątkowy jest ten, dla którego każdej niedzieli w naszym kościele się gromadzimy - Jezus nasz Pan i Zbawiciel. 

Życzę każdemu i każdej z was, dużo miłości, która jest siłą napędową świata. Dużo nadziei na to, że ten świat nie jest taki zły, że jest mnóstwo dobrych ludzi, którzy są w stanie zrobić coś bezinteresownie dla drugiego.

Życzę dużo wiary w Niego i w siebie. Zdowia, aby uśmiech z naszych twarzy nie schodził.

Życzę wszytskiego co jest zgodne z wolą Nowonarodzonego - Chrystusa Pana i Zbawiciela.

 

z darem modlitwy

wasz proboszcz

Ks. Michał Biedak

 


Wspólne kolędowanie...

Parafię w Neuilly-sur-Marne tworzy kilka wspólnot. Oprócz rodowitych Francuzów i tych z terytoriów zamorskich są również ci pochodzący z Portugalii, Afryki, Madagaskaru, oraz my Polacy. Nasza Polska wspólnota jest najmłodsza. Działamy dopiero od półtora roku. W tym roku zostaliśmy zaproszeni na wspólne poznawanie się i kolędowanie podczas, którego mieliśmy również za zadanie przedstawić nasze polskie zwyczaje wigilijne i świąteczne. Zaprezentowaliśmy się pięknie. Pokazaliśmy jak przygotowujemy tradycyjny polski stół wigilijny, przygotowaliśmy tradycyjne polskie potrawy, w tym: kapustę z grochem, barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami. Trzeba zaznaczyć, że wszystko wszystkim bardzo smakowało.


Rekolekcje adwentowe

Adwent jest czasem przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Pomogły nam w tym 4-dniowe rekolekcje adwentowe poprowadzone przez Ks. Mariusza Bakalarza vice kanclerza Kurii Częstochowskiej i doktoranta KUL-u. Rozpoczęliśmy je w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to wpatrywaliśmy się w postać Maryi, by następnie w piątek, sobotę oraz niedzielę przyglądać się kolejno św. Józefowi, pasterzom, trzem królom i wreszcie dzieciątku Jezus. Dziękujemy Ks. Mariuszowi za ubogacające nas nauki adwentowe, zapewniamy o modlitwie oraz prosimy o nią przed tronem naszej Częstochowskiej Pani na Jasnej Górze.


Wizyta Świętego Mikołaja

Święty Mikołaj jest jednym z naszych ulubionych świętych. Wiedzą o tym szczególnie dzieci, gdyż corocznie przynosi im wiele radości. Podobnie jak w roku minionym, odwiedził on również naszą wspólnotę. Po Mszy świętej, wraz z dwoma Aniołkami zjawił się w prezbiterium naszego kościoła, by zapytać, dzieci i ich rodziców o wiarę w naszego wspólnego Ojca, którego mamy w niebie – Boga. Święty Mikołaj złożył życzenia naszemu proboszczowi Ks. Nicolas Maine, bo to przecież jest jego patronem ze Chrztu Świętego. Następnie każde dziecko otrzymało słodki upominek w postaci paczki ze słodyczami.


List na Adwent dla znajomych Polaków

 


 


Ach, co to był za bal czyli zabawa "andrzejkowa"

Podtrzymywanie polskich tradycji należy do jednych z głównych zadań naszej wspólnoty. Taką tradycją są zabawy „andrzejkowe” czyli bale z okazji święta św. Andrzeja Apostoła. Również w naszej wspólnocie w sobotę, 19. listopada, odbył się taki bal. Na rozpoczęcie, do licznie zebranych parafian, przemówił nasz duszpasterz, Ks. Michał Biedak, a następnie pomodliliśmy się w intencji naszej parafii. Dalej była już tylko zabawa przy wyśmienitej muzyce i wspaniałym jedzeniu. Radości nie było końca. Nad ranem wszyscy wrócili do swych domów by o godzinie 9.30 zameldować w kościele na niedzielnej Eucharystii...


Msza Święta na cmentarzu polskim w Montmorency

Tradycyjnie jak co roku, pierwszego listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, Polacy mieszkający w Paryżu i okolicach udają się na podparyski Polski Cmentarz w Montmorency. Ta nekropolia, przechowuje doczesne szczątki wielu znanych Polaków, m. in. Cypriana Kamila Norwida, Juliana Ursyna Niemcewicza i wielu innych. Znajduję się tu również grób Adama Mickiewicza – jednakże jak wiemy jego prochy zostały stąd ekshumowane na Wawel. O godzinie 14.30 została tu odprawiona Msza Święta za zmarłych rodaków. Przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bogusław Brzyś – Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. We Mszy uczestniczyło też ponad 25 osób z naszej parafii oraz naszej Polskiej szkoły w Chelles. Szczególną radość dało nam uczestnictwo dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że za rok będzie nas jeszcze więcej…


Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych, dla nas będących na emigracji jest trudniejsza w przeżywaniu, gdyż nie możemy nawiedzić grobów naszych bliskich. Dlatego w czasie dzisiejszej Mszy, przed ołtarzem, ustawiliśmy sybilliczny grób i procesyjnie składaliśmy na nim światełka symbolizujące znicze. Procesji towarzyszyło odczytywanie imion i nazwisk naszych bliskich zmarłych polecanych w wypominkach oktawalnych. Wierzymy, że Ci zmarli nasi bliscy już teraz modlą się za nami, a gdy osiągną chwałę nieba i zasilą szeregi zbawionych czyli świętych, będą się wstawiać za nami u Boga w niebie…


Św. Janie Pawle II - módl się za nami - uroczystość odpustowa

Chociaż wspomnienie świętego Jana Pawła II – papieża – w kalendarzu liturgicznym wypada 23. października, to nasza wspólnota pw. tego świętego, swoją uroczystość patronalną obchodziła w ostatnią niedzielę tego miesiąca różańcowego. Uroczystą Eucharystię sprawowali dla nas: Ks. Bogusław Brzyś – Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Ks. Nicolas Maine – proboszcz parafii francuskiej w której gościmy, oraz Ks. Michał Biedak – duszpasterz wspólnoty Polaków w Chelles – Neuilly sur Marne. Ks. Rektor w pięknej homilii m. in. zachęcił wspólnotę do otwierania się na innych, szczególnie na tych, którzy w niedziele nie znajdują drogi do żadnego z kościołów.


"Różancowy" październik

Październik w Kościele jest miesiącem, kiedy wierni szczególnie modlą się na różańcu świętym. Również w naszej wspólnocie, przed każdą Mszą świętą odmawialiśmy jedną część różańca. Postanowiliśmy, że będzie to modlitwa w intencji naszej wspólnoty, gdyż właśnie w październiku będziemy przeżywać święto naszej wspólnoty – odpust parafialny – czyli wspomnienie naszego patrona św. Jana Pawła II. W każdą niedzielę po Mszy można było zaopatrzyć się w różanieć święty i go poświęcić. Wspaniałym owocem tego miesiąca jest powstanie wpólnoty Koła żywego Różańca. Dwadzieścia osób zadeklarowało pragnienie odmawiania jednej tajemnicy różańca świętego każdego dnia. Gratulujemy! Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu i mamy nadzieję, że w niedługim czasie powstanie kolejna „róża” różańcowa.


Wizyta Księdza Artura

W ostatnią wrześniową niedzielę naszą wspólnotę odwiedził Ks. dr Artur Wysocki – wykładowca socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks. Artur przebywa w Polskim Seminarium w Paryżu prowadząc badania socjologiczne w kilku francuskich parafiach na przedmieściach Paryża. Pragnął on poznać również naszą polską wspólnotę. Sprawował z nami przenajświętszą Eucharystię i wygłosił do nas Słowo Boże. Po Mszy Świętej radował się z nami podczas rozmów przy kawie. Księże Arturze dziękujemy i zapraszamy ponownie.


 Msza Święta nad Marną z poswięceniem statków

Już od ponad 40 lat, rokrocznie, katolicka wspólnota francuska w Neuilly-sur-Marne gromadzi się nad brzegiem rzeki Marny gdzie odprawiana jest uroczysta Msza Święta po której odbywa się obrzęd błogosławieństwa statków. Również i nasza polska wspólnota, poprzez swoją obecność, włączyła się w te obchody. Zachwycaliśmy się pięknem liturgii sprawowanej pod gołym niebem, gdzie nad brzegiem rzeki mijały nas liczne statki. Ku radości Księdza Proboszcza Nicolas Maine, Msza święta zgromadziła przeszło 400 wiernych z całej parafii, w tym również nas Polaków.


Rozpoczęcie roku szkolnego

Po wakacjach, w czasie których w większości odwiedzaliśmy naszą ojczyznę, powróciliśmy do naszych zajęć i szkół. W pierwszą niedzielę września, uroczystą Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny w naszej polskiej wspólnocie w Neuilly sur Marne oraz naszej polskiej szkole w Chelles. Modliliśmy się o rozwój i Bożą opiekę nad naszymi wspólnotami. Na zakończenie Mszy świętej, nasz proboszcz – Ks. Michał – pobłogosławił bardzo licznie zebranym dzieciom tornistry i przybory szkolne. Pobłogosławieni zostali szczególnie nauczyciele oraz wszyscy, którzy zaangażowani są w powstanie i nadzór nad Polską Szkołą w Chelles. Na koniec uroczyście odśpiewaliśmy „My Chcemy Boga Panno Święta (…) My chcemy Boga w książce w szkole…"


Odwiedziny częstochowskich księży

Sierpień jest miesiącem wakacyjnym, w którym wielu z naszej wspólnoty wyjeżdża do Polski w odwiedziny do swoich rodzin. Jest to też wspaniała okazja, aby najmłodsi z naszej wspólnoty ćwiczyli porozumiewanie się w ojczystym języku. Ale również w sierpniu wielu Polaków przyjeżdża na swe wakacje do Francji. Właśnie w sierpniu naszą wspólnotę odwiedziło dwóch księży z Archidiecezji Częstochowskiej: Ks. Damian Kwiatkowski – doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Kurii Częstochowskiej oraz moderator diecezjalny Domowego Kościoła, oraz ks. Wojciech Torchalski – wikariusz parafii pw. Św. Jakuba w Częstochowie – studiujący w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie na jednym roczniku wraz z naszym duszpasterzem Ks. Michałem.


Wizyta Biskupa Adam Lepy

W drugą niedzielę lipca naszą wspólnotę odwiedził Biskup Adam Lepa - Emerytowany biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej w latach 1988–2014 – spędzający swe wakacje w Polskim Seminarium w Paryżu. Ekscelencja biskup Lepa sprawował Mszę Świętą w intencji naszej wspólnoty oraz wygłosił do nas urzekającą homilię. Ucieszył się również sporą, jak na wakacje, grupą dzieci uczestniczącą w niedzielnej Eucharystii. Po Mszy Świętej uroczyste słowo wdzięczności za wizytę i pasterskie błogosławieństwo wygłosił nasz gospodarz, ksiądz proboszcz Nicolas Maine.


Piknik parafialny

piknikW ostatnią niedzielę przed wakacjami tj. 26. czerwca, po Mszy świętej, udaliśmy się na uroczysty piknik rodzino-parafialny nad Marną w okolicach Chelles. Było to prawdziwe święto naszej polskiej wspólnoty. W licznych rozmowach dokonywaliśmy podsumowania prawie rocznego istnienia naszej wspólnoty oraz snuliśmy plany na czas powakacyjny. Nie zabrakło też wspólnego stołu i grillowania. Dzieciaki, te mniejsze i te większe, niedzielny czas spędzały na aktywności sportowej przy różnego rodzaju grach i zabawach sportowych. Mamy nadzieję, iż takich pikników będzie więcej, bo wspólnie spędzony czas bardzo integruję naszą wspólnotę. 


Pierwsza Komunia Święta

DSC083201Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w naszej wspólnocie zbiegła się z uroczystością Pierwszej Komunii Świętej. Do tej ważnej dla każdego dziecka chwili w życiu przygotowywało się czterech chłopców: Kacper, Mathias, Mateusz oraz Kacper. Dziś w obliczu całej wspólnoty mogli oni w sposób uroczysty przyjąć Jezusa pod postacią chleba. W towarzystwie rodziców, rodzeństwa, rodziny, zaproszonych gości i naszej, mali bohaterowie przybyli do świątyni w białych, pięknych albach i przywitani przez Ks. Michała przed kościołem, zostali pobłogosławieni przez swoich rodziców. Następnie wsłuchali się w Liturgię Słowa, a po niej odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne i złożyli nowe. Moment przyjęcia Jezusa do serca był dla nich czasem, do którego przygotowywali się od wielu miesięcy, a nawet wielu lat.


Pielgrzymka do Rzymu

17. – 23. października 2016

Polska Misja Katolicka pargnie włączyć się w Polską Pielgrzymkę Narodową do Rzymu z okazji Jubileuszu Bożego Miłosierdzia. Przejdziemy przez «Drzwi Miłosierdzia» czterech rzymskich bazylik: Św. Piotra na Watykanie, Św. Pawła «za murami», Matki Bożej Większej na Awentynie i Św. Jana na Lateranie. Weźmiemy udział w audiencji Papieża Franciszka oraz w Uroczystościach Narodowej Pielgrzymki z Polski do Rzymu. Będziemy modlili się przy Grobie Świętego Jana-Pawła II.


Pielgrzymka do Ziemi Świętej

12. – 22. listopada 2016 r.

Na zakończenie Roku Jubileuszowego Bożego Miłosierdzia Polska Misja Katolicka zaprasza na Pielgrzymkę do Źródeł Bożego Miłosierdzia - Ziemi Świętej - do Ojczyzny Pana Jezusa, by przeżyć spotkanie z Panem Bogiem: w Betlejem i w Nazarecie, w Kafar-naum i na Górze Tabor, na Górze Błogosławieństw i Kanie Galilejskiej, w Jerycho i Betanii, w Jerozolimie oraz Ein Karem, nad Jordanem, nad Morzem Martwym i na Jeziorze Genezaret.


Pomoc Kościołowi w potrzebie

Od dzisiejszej niedzieli 10. kwietnia mamy większą świadomość Kościoła. Stało się tak za sprawą naszego gościa, ks. prałata Ryszarda Wąsika – duchowego opiekuna i przedstawiciela organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie (A.E.D – Aide à l’Église en Détresse). Ks. prałat, wraz z ks. Michałem, koncelebrował Mszę Świętą oraz wygłosił piękną homilię, w której w nawiązaniu do Ewangelii, poruszył zagadnienia prześladowań Kościoła na całym świecie oraz różnorakiej pomocy Kościołowi.


Poniedziałek Wielkanocny

Radość wielkanocną kontynuuję oktawa uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Każdy dzień tej oktawy przeżywamy jako uroczystość. Drugi jej dzień zwany potocznie drugim dniem Świąt Wielkanocnych zgromadził równie wielu Polaków jak uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Po Mszy Świętej była okazja do spotkania się przy kawie i ciastku, a żeby tradycji stało się zadość, nie zabrało też tradycyjnego polewania się wodą po Mszy Świętej. Mamy nadzieję, że kolejne niedziele wielkanocne będą gromadzić wielu naszych rodaków pragnących przeżywać Eucharystię w języku polskim. Zapraszamy każdej niedzieli o godzinie 9. 30.


Wielkanoc

paschalGłówną celebracją Triduum Paschalnego, jak i całego roku liturgicznego, jest wieczorna Wigilia Paschalna, najbardziej uroczysta liturgia w całym Kościele, przynależąca już z natury do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. W tym dniu przed naszą świątynią zapłonął ogień, który poświęcił Ks. Michał, a następnie zapalił od niego Paschał, by uroczyście wnieść go do ciemnego kościoła, jako symbol zmartwychwstałego Chrystusa, który jest Światłością Świata. Po odśpiewaniu Exultetu i Liturgii Słowa nastąpiło poświęcenie wody i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz uroczysta liturgia eucharystyczna. Tej nocy nasza licznie zgoromadzona wspolnota przeżywała prawdziwą "Paschę".


Wielka Sobota

Wielka Sobota w Kościele jest dniem oczekiwania na Noc Zmartwychwstania. W tym dniu również nie jest sprawowana ofiara Mszy Świetej. W naszym kościele bardzo licznie zgromadziliśmy się o godz. 13.00 na tradycyjne błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. W obrzędzie błogosławieństwa, pierwszy raz w życiu, uczestniczył również proboszcz francuskiej parafii Ks. Nicolas Maine. Na zakończenie ks. Michał złożył życzenia wielkanonce oraz przypomniał o uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej, a także zaprosił na uroczystą Wigilię Paschalną na godz. 20.30 oraz na Msze Święte w Dzień Zmartwychwstania i Poniedziałek Wielkanoncy. 


Wielki Piątek

Wielki Piątek to dzień Męki i Śmierci naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W tym dniu nie jest sprawowana w żadnym kościele Msza Św., natomiast w sposób szczególny uczczony jest krzyż - symbol naszego zbawienia. W tym dniu zgromadziliśmy się wraz z parafią francuską na Drodze Krzyżowej ulicami Neuilly-sur-Marne, prowadzonej przez proboszcza parafii St. Baudile oraz Ks. Michała. W czasie rozważań modliliśmy się również w języku polskim. Po Drodze Krzyżowej udaliśmy się do naszego kościoła na uroczystą Liturgię Wielkiego Piątku - również w języku francuskim.


Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy obchody Triduum Paschalnego. Zgromadzilismy się późnym wieczorem w naszej świątyni, by w ten sposób świętować pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i sakrament święceń (kapłaństwo). Po homilii, na specjalnie przygotowanych miejscach zasiedli mężczyźni z naszej wspólnoty, a nasz duszpasterz - Ks. Michał - na wzór Jezusa obmył ich nogi.


Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia bowiem wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego mękę i śmierć na krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: "Hosanna Synowi Dawidowemu". W tym dniu my również zebraliśmy się początkowo przed kościołem, gdzie Ks. Michal poświecił przygotowane przez nas palmy, by następnie udać się w ze śpiewem na ustach na Eucharystię do naszej świątyni. Wsłuchiwaliśmy się również w opis Męki Pańksiej czytanej jak co roku w Niedzielę Palmową na rolę. 


Rekolekcje wielkopostne

Od piątku 4.03 do niedzieli 6.03 w naszej wspólnocie przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Przez trzy kolejne dni sprawowaliśmy Eucharystię oraz wsłuchiwaliśmy się w Słowo Boże. Rekolekcję poprowadził dla nas Ks. Prałat Marian Wojcieszak – proboszcz parafii pw. Świętego Zygmunta w Częstochowie. Podczas rekolekcyjnych konferencji w pamięć zapadły nam liczne przykłady przywołane przez księdza rekolekcjonistę. Sobota była dla nas dniem pojednania i pokuty. Większość z naszej wspólnoty w ten dzień przystąpiła do sakramentalnej spowiedzi wielkanocnej.


Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale

W okresie Wielkiego Postu sprawowane są charakterystyczne dla tego okresu liturgicznego nabożeństwa. Są nimi Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Nie mogło ich zabraknąć w naszej nowej, ciągle rozwijającej się Polskiej Wspólnocie. W każdy piątek o godzinie 20.00 gromadzimy się na nabożeństwach Drogi Krzyżowej. Podczas rozważań, prowadzonych przez naszego duszpasterza – ks. Michała Biedaka, mamy okazję tak jak zbawiciel wziąć krzyż, ucałować go, przytulić się do niego i ponieść przez kolejne stację drogi na Golgotę. Z kolei w każdą niedzielę przed Mszą Świętą czyli o godz. 9.00, adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie, modlimy się śpiewając przepiękne Gorzkie Żale.


Wizyta Ojca Duchownego

Dziś czyli 7. lutego 2016 r. w naszej wspólnocie zagościł ks. dr Łukasz Dyktyński - ojciec duchowny z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Nasz gość jest odpowiedzialnym za formacje do kapłaństwa kleryków w częstochowskim i sosnowieckim seminarium pod Jasną Górą. Ks. Łukasz sprawował dla nas i za nas niedzielną eucharystię oraz wygłosił do nas przepiękną homilię. Obiecał nam również, że odprawi za naszą wspólnotę przenajświętszą eucharystię w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Mamy nadzieję, że Ks. Łukasz jeszcze nie raz odwiedzi naszą wspólnotę.