.

Wieki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

Tak jak każdego roku na rozpoczęcie Triduum Paschalnego sprawowaliśmy w naszej polskiej wspólnocie Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej. W tym wyjątkowym roku - ze względów sanitarnych - bez obrzędów obmycia nóg. Było to również święto naszego duszpasterza – księdza Michała – któremu, przedstawiciele naszej parafii złożyli życzenia.

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

WCzw 1

Fot. Marcin Duran