.

Pielgrzymka do Lisieux

We Wniebowstąpienie Pańskie 2019 roku miała miejsce nasza historyczna bo pierwsza pielgrzymka parafialna. Udaliśmy się autokarem do Lisieux – do sanktuarium Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Nasza kilkudziesięcioosobowa grupa składała się z młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, przedstawicieli dzieci, które przyjęły Pierwszą Komunie Święta, ministrantów oraz innych parafian. Po Mszy Świętej w krypcie bazyliki, obejrzeliśmy film o św. Teresce, zwiedziliśmy bazylikę, klasztor karmelitanek oraz dom rodzinny świętej Teresy. Pielgrzymkę możemy ocenić jako bardzo udaną. Dziękujemy wszystkim pielgrzymom!