.

Szkoła Polska w Chelles

Parafia francuska

Polska Misja Katolicka

Seminarium Polskie

 Msza nas Marną

Tradycyjnie w jedną z wrześniowych niedziel wierni z naszego miasta Neuilly sur Marne gromadzą się nad rzeką Marną na uroczystej wspólnej Mszy Świętej, po której następuje poświęcenie statków. W tym roku było to 17. września. Mszy Świętej przewodniczył nasz francuski proboszcz Ks. Nicolas Maine. Jak sam zaznaczył, w tym roku było nas około 450 osób. We Mszy Świętej uczestniczyło również wielu rodaków z naszej wspólnoty. 


Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego

szkola

W pierwszą niedzielę po wakacjach bardzo licznie zgromadziliśmy się w naszym kościele by uroczyście rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. Na Mszę Świętą szczególnie były zaproszone wszystkie dzieci szkolne z naszej parafii, nauczyciele oraz władze Stowarzyenia francusko-polskiego AFP CHELES, które założyło i nazdoruję naszą Polską Szkołę w Chelles. Na zakończenie Mszy nasz proboszcz ks. Michał Biedak poświęcił wszystkim tornistry i przybory szkolne. Po Mszy Świętej na sali parafialnej odbyło się zebranie rodziców z dyrektorem i nauczycielami.


Sierpniowe zastępstwa...

sierpien

Sierpień to we Francji przeważnie miesiąc urlopowy. Nie inaczej było również w naszej parafii. Podczas gdy  proboszcz Ks. Michał Biedak również wyjechał na zasłużony urlop do naszej parafii przyjeżdżali różni księża goście zastępujący naszego duszpasterza. W pierwszą niedzielę sierpnia Mszę Świętą odprawił dla nas Ks. Wojciech Kamczyk z Archidiecezji Katowickiej , który przebywał we Francji na miesięcznym kursie języka francuskiego. W kolejne dwie niedziele i Uroczystość Wniebowzięcia NMP, Msze Święte odprawiał dla nas -  znany już nam - Ks. Łukasz Dyktyński – ojciec duchowny z seminarium duchownego w Częstochowie. W ostatnią niedzielę sierpnia przy ołtarzu stanął – również znany nam – Ks. Mateusz Chejzdral – proboszcz polskiej parafii w Paryżu na Belvillu. Kochanym księżom dziękujemy, zapraszamy ponownie i liczymy na was za rok.


Pierwsze Zebranie Rady Parafialnej

W gorący poniedziałkowy wieczór 26 czerwca, po raz pierwszy zebrała się nowo wybrana Rada Parafialna. W ponad dwu i pół godzinnej dyskusji zastanawialiśmy się nad wieloma sprawami dotyczącymi naszej parafii. Zaplanowaliśmy działania na najbliższy rok duszpasterski. Pojawiło się wiele niewiadomych. Wiemy jedno: po wakacjach czeka nas bardzo dużo pracy. Święty Janie Pawle II – módl się za naszą radą parafialną i całą naszą parafią.