Wizyta Księdza Artura

W ostatnią wrześniową niedzielę naszą wspólnotę odwiedził Ks. dr Artur Wysocki – wykładowca socjologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ks. Artur przebywa w Polskim Seminarium w Paryżu prowadząc badania socjologiczne w kilku francuskich parafiach na przedmieściach Paryża. Pragnął on poznać również naszą polską wspólnotę. Sprawował z nami przenajświętszą Eucharystię i wygłosił do nas Słowo Boże. Po Mszy Świętej radował się z nami podczas rozmów przy kawie. Księże Arturze dziękujemy i zapraszamy ponownie.


 Msza Święta nad Marną z poswięceniem statków

Już od ponad 40 lat, rokrocznie, katolicka wspólnota francuska w Neuilly-sur-Marne gromadzi się nad brzegiem rzeki Marny gdzie odprawiana jest uroczysta Msza Święta po której odbywa się obrzęd błogosławieństwa statków. Również i nasza polska wspólnota, poprzez swoją obecność, włączyła się w te obchody. Zachwycaliśmy się pięknem liturgii sprawowanej pod gołym niebem, gdzie nad brzegiem rzeki mijały nas liczne statki. Ku radości Księdza Proboszcza Nicolas Maine, Msza święta zgromadziła przeszło 400 wiernych z całej parafii, w tym również nas Polaków.


Rozpoczęcie roku szkolnego

Po wakacjach, w czasie których w większości odwiedzaliśmy naszą ojczyznę, powróciliśmy do naszych zajęć i szkół. W pierwszą niedzielę września, uroczystą Mszą świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny w naszej polskiej wspólnocie w Neuilly sur Marne oraz naszej polskiej szkole w Chelles. Modliliśmy się o rozwój i Bożą opiekę nad naszymi wspólnotami. Na zakończenie Mszy świętej, nasz proboszcz – Ks. Michał – pobłogosławił bardzo licznie zebranym dzieciom tornistry i przybory szkolne. Pobłogosławieni zostali szczególnie nauczyciele oraz wszyscy, którzy zaangażowani są w powstanie i nadzór nad Polską Szkołą w Chelles. Na koniec uroczyście odśpiewaliśmy „My Chcemy Boga Panno Święta (…) My chcemy Boga w książce w szkole…"


Odwiedziny częstochowskich księży

Sierpień jest miesiącem wakacyjnym, w którym wielu z naszej wspólnoty wyjeżdża do Polski w odwiedziny do swoich rodzin. Jest to też wspaniała okazja, aby najmłodsi z naszej wspólnoty ćwiczyli porozumiewanie się w ojczystym języku. Ale również w sierpniu wielu Polaków przyjeżdża na swe wakacje do Francji. Właśnie w sierpniu naszą wspólnotę odwiedziło dwóch księży z Archidiecezji Częstochowskiej: Ks. Damian Kwiatkowski – doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Kurii Częstochowskiej oraz moderator diecezjalny Domowego Kościoła, oraz ks. Wojciech Torchalski – wikariusz parafii pw. Św. Jakuba w Częstochowie – studiujący w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie na jednym roczniku wraz z naszym duszpasterzem Ks. Michałem.


Wizyta Biskupa Adam Lepy

W drugą niedzielę lipca naszą wspólnotę odwiedził Biskup Adam Lepa - Emerytowany biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej w latach 1988–2014 – spędzający swe wakacje w Polskim Seminarium w Paryżu. Ekscelencja biskup Lepa sprawował Mszę Świętą w intencji naszej wspólnoty oraz wygłosił do nas urzekającą homilię. Ucieszył się również sporą, jak na wakacje, grupą dzieci uczestniczącą w niedzielnej Eucharystii. Po Mszy Świętej uroczyste słowo wdzięczności za wizytę i pasterskie błogosławieństwo wygłosił nasz gospodarz, ksiądz proboszcz Nicolas Maine.


Piknik parafialny

piknikW ostatnią niedzielę przed wakacjami tj. 26. czerwca, po Mszy świętej, udaliśmy się na uroczysty piknik rodzino-parafialny nad Marną w okolicach Chelles. Było to prawdziwe święto naszej polskiej wspólnoty. W licznych rozmowach dokonywaliśmy podsumowania prawie rocznego istnienia naszej wspólnoty oraz snuliśmy plany na czas powakacyjny. Nie zabrakło też wspólnego stołu i grillowania. Dzieciaki, te mniejsze i te większe, niedzielny czas spędzały na aktywności sportowej przy różnego rodzaju grach i zabawach sportowych. Mamy nadzieję, iż takich pikników będzie więcej, bo wspólnie spędzony czas bardzo integruję naszą wspólnotę.