.
22404023_1695499117168680_247175556_o.jpg

Listopadowe zebranie rady parafialnej…

rada

odbyło się w poniedziałek 13. listopada. Wyrażaliśmy nasze odczucia odnoście do przeżytego odpustu parafialnego ku czci św. Jana Pawła II, który odbył się w minionym miesiącu oraz uroczystości Wszystkich Świętych i modlitwy za zmarłych. Omawialiśmy również szczegóły organizacji zabawy "andrzejkowej".


Poświęcenie modlitewników

W niedzielę 12 listopada w naszym kościele, uczniowie klas trzecich przygotowujący się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, otrzymali swoje pierwsze w życiu modlitewniki. Ze względu na specyfikę życia na emigracji, modlitewniki są przygotowane przez Polską Misję Katolicką w dwóch językach – polskim i francuskim. Od tej pory nasi najmłodsi będą już mogli modlić się przy ich pomocy oraz uczyć się modlitw i przygotowywać do pierwszej Spowiedzi Świętej. Dzieciaki otrzymały również indeksy do zaliczania obowiązkowych modlitw.


Msza na cmentarzu w Montmorency

pokoPowoli staje się tradycją nasza wizyta 1go listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu w Montmorency nazywanym Panteonem Polskiej Emigracji. Spora nasza grupka zebrała się tam by uczestniczyć we Mszy świętej pod przewodnictwem Ks. Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Po Mszy modliliśmy się za naszych rodaków spoczywających na tym i innych cmentarzach. Ważna była dla nas szczególnie obecność delegacji z naszej Polskiej Szkoły w Chelles


Uroczystość Wszystkich Świętych

Jak co roku 1go listopada przed Mszą Świętą zebraliśmy się na różańcu za zmarłych. Nasza modlitwa przeplatana była odczytywanymi imionami i nazwiskami naszych bliskich zmarłych, czyli tradycyjnymi wypominkami. Podczas Mszy Świętej sprawowanej w intencji zmarłych polecanych w wypominkach, w czasie ich odczytywania, mogliśmy zapalić świeczkę na symbolicznym grobie. Będąc na emigracji, nie mamy możliwości jechać na nasze polskie groby, wiec w ten sposób chcemy wyrazić naszą łączność z kościołem oczyszczającym się w czyśćcu.


Odpust parafialny

W niedzielę 22. października w naszej parafii odbył się odpust ku czci  św. Jana Pawła II, naszego patrona. Odprawił go Ks. Bogusław w Brzyś, Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Mszę koncelebrowali: Ks. Nicolas Maine – proboszcz parafii francuskiej, której jesteśmy częścią, oraz Ks. Michał nasz duszpasterz. Po Mszy świętej, kontynuując nasze świętowanie, udaliśmy się na sale by przy dzieleniu się posiłkiem ze wspólnego stołu, porozmawiać z ks. Rektorem i między sobą.

Bardzo dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do przeżycia tej pięknej uroczystości, zarówno w kościele jak i na sali.


Jan Paweł II – ciekawostki z życia Świętego

bigStrona ta prowadzona jest w ramach Fundacji Jana Pawła II, za zgodą Administratora tejże Fundacji, Ojca Krzysztofa Wieliczko z Rzymu. Na wszystkie teksty, jakie na niej są zamieszczane jest zgodę Ks. Kard. St. Dziwisza i Ks. Abp. M Mokrzyckiego.

Jak żył papież w Watykanie? Jak upływała jego codzienność? Czy udawało mu się pogodzić czas modlitwy z rytmem pracy? Potrafił znaleźć odrobinę prywatności w pełnieniu funkcji, która zawsze pozostawała publiczną, bo przecież wiązała się z odpowiedzialnością głowy Kościoła powszechnego?

O tym i o innych ciekawostkach z życia Świętego możesz dowiedzieć się na facebook’u na stronie: Jan Paweł II - ciekawostki z życia Świętego

- kliknij -